Print
как создать сайт на Joomla 3

شاخه مازندران در شهریور ماه سال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به همت دکتر حسام الدین سالاریان عضو هیئت علمی دانشکده فنی ومهندسی به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاء علوم و فناوري های مرتبط با انرژی و كمك به توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي انرژی به عنوان یکی از شاخه های استانی انجمن انرژی ایران تاسیس گردید.

русский бизнес