پرینت
как создать сайт на Joomla 3

به اطلاع اعضای محترم انجمن می رساند:

با توجه به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و فناوریهای پیشرفته دانشگاه ارومیه و با توجه به مراتب دانش و آگاهی و سابقه ارزشمند جناب آقای دکتر سجاد گلوانی در فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با انرژی، ایشان به موجب این حکم به مدت یکسال بعنوان دبیر شاخه استان آذربایجان غربی انجمن انرژی ایران منصوب می شوند.

امید است با اتکال به خداوند منان و استفاده از تجارب و توانمندیهای متخصصان استانی و با هماهنگی انجمن انرژی ایران در پیشبرد اهداف انجمن موفق و موید باشند.

 

русский бизнес