پرینت
как создать сайт на Joomla 3

17 اردیبهشت 94، اولین کارگاه جامع آموزش مقاله نویسی با همت شاخه آذربایجان شرقی انجمن انرژی ایران در محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار گردید.

این کارگاه متشکل از سه بخش "ساختار و روش نگارش مقالات"، "نرم افزار تدوین متون علمی LaTeX" و "نرم افزار مدیریت اطلاعات و استناد EndNote" بود که هر یک از بخش‌های یاد شده به ترتیب توسط آقای مهندس کاظم وارثی (دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه تبریز)، جناب آقای دکتر بهنام محمدی ایواتلو (عضو هیأت علمی مهندسی برق گروه قدرت دانشگاه تبریز) و آقای مهندس مرتضی نظری هریس (دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تبریز) تدریس گردید.

در مجموع 65 دانشجو از دانشگاه‌های سراسری و آزاد تبریز در این کارگاه شرکت کرده بودند که در پایان دوره، برای هر یک از این عزیزان گواهی حضور در کارگاه صادر گردید.

 

 

 

 

русский бизнес