پرینت
как создать сайт на Joomla 3

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی در ترم جاری در روز سه شنبه مورخ4/8/1395 از کارخانه تولید سیمان کاشان صورت پذیرفت.

یکی از اهداف این بازدید،آشنایی دانشجویان با صنایع مهم کشور و شیوه مصرف انرژی در این صنایع می­باشد.که با توجه به اهداف کلان ملی مبنی بر بهینه سازی انرژی و جلوگیری از هدر رفت آن،این آشنایی ضرورت پیدا می­کند.

سیمان به عنوان یکی از صنایع مهم،سهم قابل توجهی از مصرف انرژی را دارا می­باشد  که آشنایی با چگونگی مصرف انرژی در این صنعت و بررسی آن می­تواند گام مهمی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در این صنعت بردارد.

در این بازدید دانشجویان با مراحل تولید سیمان و همچنین نقاط پر مصرف انرژی این صنعت آشنا شدند.

 

русский бизнес